Pełnij Białą Służbę

Zgłoszenia indywidualne
Samodzielnym wolontariuszem mogą stać się wyłącznie pełnoletni członkowie ZHP lub innych organizacji skautowych. Uzupełnienie i przesłanie formularza wiąże się z akceptacją regulaminu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zgłoszenia grupowe
Osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia) mogą pełnić Białą Służbę na terenie miasteczka zlotowego ZHP. Takie osoby muszą przyjechać na Światowe Dni Młodzieży z instruktorem tworząc tzw. patrol wolontariuszy. Poruszanie się poza terenem zlotu będzie możliwe wyłącznie pod opieką instruktora. Uzupełnienie i przesłanie formularza wiąże się z akceptacją regulaminu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY