Kontakt

Dane teleadresowe:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Krakowska ZHP
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
tel. 12 633 33 57
e-mail: sdm@zhp.pl
www.sdm.zhp.pl
FB/ZHPpl

Komenda Sztabu Organizacyjnego ZHP Światowych Dni Młodzieży 2016:

hm. Mariusz Siudek – Chorągiew Krakowska – komendant, +48 604 374 941
ks. hm. Wojciech Jurkowski – Chorągiew Krakowska – członek komendy ds. programu, tel. +48 601 250 728
phm. Artur Walkowiak – Chorągiew Krakowska – skarbnik
phm. Anna Gęgotek – Chorągiew Krakowska – szefowa biura, tel. +48 501 695 167; +48 606 208 754
pwd. Anna Bińczycka –Chorągiew Krakowska – członkini komendy
pwd. Wiktor Maj – Chorągiew Krakowska – członek komendy
hm. Agata Salwińska – Chorągiew Gdańska – członkini komendy ds. promocji, tel. 791 472 273
hm. Bartosz Zawisza – Chorągiew Krakowska – członek komendy, tel. + 48 693 913 347
phm. Marcin Perzanowski – Chorągiew Krakowska – szef zabezpieczenia, tel. 667 259 462
hm. Michał Łesyk – Chorągiew Krakowska – członek komendy ds. logistyki, tel. 512 245 156
hm. Marian Antonik – szef służby aprowizacyjnej, tel. +48 662 277 577
phm. Rafał Olszewski – szef służby medycznej, tel. 501 592 681
Koordynatorzy chorągwiani: 

hm. Anna Deptuła – Chorągiew Gdańska, aniadeptula@o2.pl, tel. 501 159 722
phm. Piotr Dziewulski – Chorągiew Łódzka, piotr.dziewulski@zhp.net.pl
ks. hm. Rafał Łaskawski – Chorągiew Stołeczna, kapelan@stoleczna.zhp.pl, tel. 508 652 995
hm. Bronisław Kwiatoń – Chorągiew Śląska, kwiathb@tlen.pl, tel. 664 786 168
ks.phm. Michał Gławdel – Chorągiew Ziemi Lubuskiej, michal.glawdel@zhp.net.pl, tel. 696 296 647
pwd. Mikołaj Holak – Chorągiew Dolnośląska, mikolaj.holak@gmail.com, tel. 605 335 156
ks. pwd Łukasz Konatowski – Chorągiew Wielkopolska
ks. hm. Waldemar Piątek – Chorągiew Zachodniopomorska 507 085 640 walopiatek25@gmail.com
Martyna Wypych – Chorągiew Kielecka, martyna.wypych@kielecka.zhp.pl, tel. 507 739 946
hm. Danuta Sokołowska – Chorągiew Opolska, danutasokolowska@interia.pl, tel. 516 106 207
hm. Joanna Banasiak – Chorągiew Mazowiecka, joanna.banasiak@mazowiecka.zhp.pl, tel. 508 269 062
hm. Tomasz Kozłowski – Chorągiew Białostocka, tomkozlowski@op.pl, tel. 502 958 945
pwd. Katarzyna Leńska – Chorągiew Kujawsko-Pomorska, k.lenska18@gmail.com, tel. 508 281 489
Witold Rząsa – Chorągiew Podkarpacka, witoldrzasa@zhp.net.pl, tel. 607 050 215
ks. hm. Przemysław Przekop HR – Chorągiew Warmińsko-Mazurska, przekop.przemek@zhp.net.pl, tel. 516 26 58 48