Harcerze na Białej Służbie: Dlaczego biorą w niej udział?

Przemierzyli kilkadziesiąt kilometrów, by spotkać się w Krakowie i wziąć udział w Białej Służbie. Co o niej myślą, czego oczekują po spotkaniu z Papieżem Franciszkiem?

Jakub, Hufiec ZHP Dębica

Przyjechałem, by poznać nowych ludzi i aby z nimi służyć pielgrzymom, przeżyć wspaniałą przygodę. To nie tylko służba, my w miasteczku się dobrze bawimy. – mówi Jakub

Jakub po spotkaniu z Papieżem oczekuje pogłębienia swojej wiary. Jak postrzega rolę harcerstwa w Światowych Dniach Młodzieży?

W harcerstwie nauczyłem się, że jestem częścią jednej, dużej rodziny skautowej – to daje poczucie zadowolenia i szczęścia, że jest nas więcej i możemy czuć jedność. Ta otwartość skautingu ma różne cechy wspólne z wartościami Kościoła. Skauting jednoczy się z wiarą. – kontynuuje Jakub.

Kasia, Chorągiew Mazowiecka

Kasia była uczestniczą Białej Służby ZHP na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Jak postrzega służbę, którą pełni teraz?

Mam w sobie potrzebę pełnienia służby, robienia czegoś dla innych. Służba w naszym miasteczku daje mi satysfakcję, dzięki niej zupełnie inaczej odbieram to, co się na Światowych Dniach Młodzieży dzieje. Mam poczucie, że robię rzeczy, które pozwalają pielgrzymom mocniej przeżyć te dni. Ja z każdej służby mam coś dla siebie: pracę nad sobą. – mówi Kasia.

Kasia podczas Światowych Dni Młodzieży chce się wyciszyć i poznać inny wymiar Kościoła – takiego, który na co dzień nie jest dla nas dostępny. Kościoła, który pokazuje swoją radość ze spotkania z Franciszkiem.