Rozkaz Naczelnika ZHP

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 25 lipca 2016 r.
Rozkaz Specjalny Ls. 3/2016
Druhny i Druhowie,
Rozpoczęliśmy dzisiaj XXXI Światowe Dni Młodzieży – święto młodych pielgrzymów, którzy przemierzyli ścieżki wszystkich kontynentów, aby spotkać się z nami właśnie tutaj, w Krakowie, w mieście polskich królów, świętych, w mieście, w którym narodziło się harcerstwo!
My, harcerze, rozpoczynamy ten wyjątkowy czas Białej Służby w Krakowie od Mszy Świętej, którą przeżywamy w katedrze wawelskiej wraz ze skautami z całego świata. Różnorodność skautowych barw, mundurów, kultury i obyczajów łączy dzisiaj wspólny cel: uwielbienie Chrystusa w Eucharystii, poznawanie Słowa Bożego, dziękczynienie za nasze młode życie!
Wielu z Was podjęło służbę ratowniczą, informacyjną, logistyczną i porządkową. Wielu z Was postanowiło dać z siebie więcej, służyć swoimi umiejętnościami pielgrzymom odwiedzającym Kraków, udzielać im pomocy, wspierać w przeżywaniu wielkich, światowych rekolekcji ludzi młodych. Biała Służba nie rozpoczęła się jednak dzisiaj. Łączę się myślami z tymi harcerkami i harcerzami, którzy nie mogli dotrzeć do Krakowa, ale stanęli w gotowości podczas Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w diecezjach, gościnnie przyjmowali setki i tysiące młodzieży z innych krajów, pokazywali piękno naszej ojczyzny, cieszyli się razem z nimi ze wspólnego przeżywania święta młodych chrześcijan. Dziękuję wszystkim harcerkom i harcerzom
za tę służbę, nikt tak jak Wy nie kontynuuje dzieła Św. Jana Pawła II, który mówił do nas wszystkich: „Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym, stawiajcie wyzwania!”.
Hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży jest zawołanie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)”. Niech to jedno z ośmiu błogosławieństw będzie dla Was wskazówką na najbliższe dni wypełnione służbą, ale też na dalsze życie. Podobnie jak harcerskie pozdrowienie „Czuwaj!” niech stanie się przypomnieniem o ciągłej gotowości  do poszukiwania i wyciągnięcia pomocnych dłoni ku tym, którzy potrzebują naszej pomocy.  Te słowa z chrystusowego Kazania na górze – obok Dekalogu i Prawa Harcerskiego – mogą być dla nas wszystkich drogowskazem w codziennej pracy nad sobą, w harcerskim braterstwie i w służbie.
Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica