Msza święta inaugurująca białą służbę

Dzisiaj, 25.07.2016 o godz. 17:30 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie na Wawelu polscy harcerze i skauci z zagranicy rozpoczęli mszą świętą służbę na Światowych Dniach Młodzieży. Była to jedyna okazja do spotkania się wszystkich harcerskich wolontariuszy i pielgrzymów w jednym miejscu.

Inicjatorem mszy św. był ks. Jacques Gagey, kapelan światowy Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (ICCS). Pomysł mszy zrodził się rok temu, gdy ks. Jacques przyjechał do Polski na spotkanie z kard. Stanisławem Dziwiszem i ks. Grzegorzem Suchodolskim. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Organizacyjnego ŚDM Związek Harcerstwa Polskiego został poproszony o zorganizowanie tej mszy św.

Podczas homilii kapelan światowy ICCS ks. Jacques Gagey powiedział do skautów: Chrystus chciałby zjednoczyć każdego z nas z innymi ludźmi, niezależnie od ich pochodzenia. Każdy skaut ma w sobie pragnienie zbliżenia się z Chrystusem. Baden-Powell mówił, że skauting jest latarnią niosącą światło Jezusa Chrystusa. Wy wiecie, że świat idzie ku lepszemu, ku dobru. Wierzycie, że Chrystus wypełnia swoje dzieło. Wy, Polacy nie boicie się wpływać na historię. Drużynowi nie boją się o przyszłość dla swoich podopiecznych.

Msza św. pod przewodnictwem bpa Jana Zająca odprawiana była w języku łacińskim. Mszę koncelebrowali ks. Jacques Gagey (ICCS), Lucio Sembrano (ICCG), Wojciech Jurkowski (ZHP), Robert Mogiełka (ZHR) oraz inni kapelani skautowi i harcerscy. Modlitwa wiernych wniesiona została w językach skautowych wolontariuszy: polskim, francuskim, włoskim, angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim.