Kurs KPP w Krakowie – last minute!

Druhny i Druhowie!

Ogłaszamy nabór na kurs KPP w Krakowie – last minute! Jeśli właśnie teraz zdecydowałeś się, że chcesz pełnić Białą Służbę na ŚDM to zapraszamy na pokład!

W dniach 18-22 lipca 2016 r. w Krakowie odbędzie się dodatkowy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs jest bezpłatny (uczestnictwo w ŚDM to 50 zł). W ramach kursu oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie na sdm@zhp.pl swoje imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, hufiec. Kurs odbędzie się na zasadach poprzednich szkoleń – sprawdź regulamin.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca tygodnia.